0794557788

 

Giới thiệu Thiết bị trình chiếu không dây NovaCast

Giới thiệu Thiết bị trình chiếu không dây NovaCast

NovoCast mang đến bài thuyết trình không dây đến lớp học để cải thiện sự tham gia, hợp tác và chia sẻ ý tưởng cho tối đa 8 người tham gia. Thiết bị này là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu giáo dục. Nó tạo ra một không gian sáng tạo chung, cải thiện sự trao đổi suy nghĩ trôi nổi và khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng. Chúng tôi cố gắng tạo cơ hội cho các nhà giáo dục làm cho các lớp học của họ hấp dẫn nhất có thể và liên quan đến số lượng sinh viên lớn nhất.

Một giải pháp hiệu quả và không rắc rối cho các cuộc họp hợp tác và tham gia dễ dàng hơn. Chọn Giải pháp NovoConnect phù hợp với không gian và nhu cầu của bạn.

 

 

 

Share this post


You've just added this product to the cart: