Smart Led TV Projector Apollo 11: máy chiếu di động chạy Android 9.0, pin 150h, kèm tripod

0794557788