0794557788

 

Tag - thiết bị trình chiếu không dây

Giới thiệu Thiết bị trình chiếu không dây NovaCast

NovoCast mang đến bài thuyết trình không dây đến lớp học để cải thiện sự tham gia, hợp tác và chia sẻ ý tưởng cho tối đa 8 người tham gia. Thiết bị này là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu giáo dục. Nó tạo ra một không...