0794557788

 

Tag - hướng dẫn sử dụng máy hủy tài liệu

Hướng dẫn sử dụng máy hủy giấy ZIBA va máy hủy giấy LBA

I MÁY HỦY TÀI LIỆU LÀ GÌ? Máy hủy tài liệu hay còn được gọi là máy hủy giấy là một sản phẩm được thiết kế dùng để hủy các tài liệu, văn bản, giấy tờ đã không còn được sử dụng (hoặc các tài liệu cơ mật không muốn bị...