Mô tả

Máy chiếu vật thể sản phẩm chuyên dụng trong giáo dục, y tế, thí nghiệm và nghiên cứu nói chung. Hiện nay, có khá nhiều loại máy chiếu vật thể được cung cấp cho thị trường tuy nhiên máy chiếu vật thể VIEWRA DC5T vẫn được đánh giá rất cao.

Bình luận