Mô tả

  • App store: Các ứng dụng cần cho lớp học và văn phòng có sẳn trên app.
  • Ushow/UFile: Tìm kiếm nhanh cùng một loại tệp, chẳng hạn như: Hình ảnh, Video, PPT, PDF, v.v. trên đám mây riêng hoặc công cộng nhanh chóng giúp giáo viên tạo và tái sử dụng chương trình học, giáo viên cũng có thể chia sẻ phần mềm học liệu của họ trên đám mây để giáo viên khác sử dụng. Tệp của chúng tôi cũng có nhiều tài nguyên giảng dạy miễn phí..
  • Uplay/UVip: Phát hình ảnh, video với nhiều định dạng khác nhau.
  • Ucut: Cắt nội dung và chèn vào bảng trắng.
  • Umind: Bút khác nhau, màu sắc khác nhau giúp việc thuyết trình, giảng dạy tập trung, rõ ràng hơn.
  • Ufreeze: Đóng băng màn hình để ngăn nội dung của lớp học không bị học sinh phá hủy.
 

Bình luận