Máy chiếu Sony DX221 và màn chiếu treo 100″ Exzen cho phòng họp


0794557788