AOA lắp đặt Máy chiếu Panasonic Laser VMZ40 và màn chiếu điện 300″ cho hội trường Trường Thái Bình


0794557788