0794557788

 

AOA LẮP ĐẶT MÀN CHIẾU MÁY CHIẾU Ở THIỀN VIỆN LINH CHIẾU

AOA LẮP ĐẶT MÀN CHIẾU MÁY CHIẾU Ở THIỀN VIỆN LINH CHIẾU

Công trình: Lắp đặt máy chiếu Epson 2265U ( độ sáng 5500 Lumen, Full HD)  và màn chiếu có hệ thống căng dây băng nhôm 120″ của Exzen tại Thiền Viện Linh Chiếu

Hình ảnh sau khi lắp đặt

 

Share this post


You've just added this product to the cart: