BẢO HÀNH

Cách kiểm tra mã bảo hành:

* Dùng thiết bị quét, điện thoại thông mình quét vào mã QR trên thùng hoặc trên thân sau (hoặc mặt đáy) của sản phẩm. Mã QR sẽ xuất hiện trên thiết bị.

* Truy cập vào web www.aoa.vn => chọn mục Bảo Hành => dán số serial vào <Nhập Mã Bảo Hành => chọn thanh Tra Cứu Bảo Hành

0794557788