Máy Chiếu Viewsonic

528
7.100.000 ₫7100000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
516
7.950.000 ₫7950000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
504
8.800.000 ₫8800000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
501
8.900.000 ₫8900000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 10000 giờ
485
10.490.000 ₫10490000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
481
10.800.000 ₫10800000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
477
11.000.000 ₫11000000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
454
14.000.000 ₫14000000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
452
14.272.727 ₫14272727
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 8000 giờ
450
14.454.545 ₫14454545
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
447
14.800.000 ₫14800000
XGA (1024 x 768)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
434
15.900.000 ₫15900000
WXGA (1280 x 800)
800 ANSI Lumens
Tương phản 12000:1
Bóng đèn 30000 giờ
419
18.500.000 ₫18500000
WXGA (1280 x 800)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 7000 giờ
414
19.200.000 ₫19200000
Full HD (1920 x 1080)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 10000 giờ
394
22.000.000 ₫22000000
Full HD (1920 x 1080)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6000 giờ
375
26.000.000 ₫26000000
XGA (1024 x 768)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 6500 giờ
345
32.200.000 ₫32200000
WXGA (1280 x 800)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 5000 giờ
18
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 5000 giờ