Máy Chiếu Sony

367
27.181.818 ₫27181818
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 2700:1
Bóng đèn 10000 giờ
364
27.300.000 ₫27300000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3100:1
Bóng đèn 5000 giờ
358
29.640.000 ₫29640000
WXGA (1280 x 800)
2600 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 8000 giờ
353
30.100.000 ₫30100000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 5000 giờ
64
30.500.000 ₫30500000
XGA (1024 x 768)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
348
31.200.000 ₫31200000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
346
31.727.273 ₫31727273
WXGA (1280 x 800)
3800 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 10000 giờ
351
32.500.000 ₫32500000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
343
32.545.455 ₫32545455
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
337
33.900.000 ₫33900000
WXGA (1280 x 800)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 6000 giờ
336
34.000.000 ₫34000000
WUXGA (1920 x 1200)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 3500 giờ
326
37.500.000 ₫37500000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
5100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
319
41.660.000 ₫41660000
WUXGA (1920 x 1200)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 3500 giờ
312
49.700.000 ₫49700000
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 6000 giờ
305
60.727.273 ₫60727273
XGA (1024 x 768)
4200 ANSI Lumens
Bóng đèn 5000 giờ
301
64.636.364 ₫64636364
XGA (1024 x 768)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
295
68.000.000 ₫68000000
WUXGA (1920 x 1200)
4300 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 4000 giờ
290
83.000.000 ₫83000000
XGA (1024 x 768)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 4000 giờ
285
130.000.000 ₫130000000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 8000:1
Bóng đèn 20000 giờ
282
210.000.000 ₫210000000
XGA (1024 x 768)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 8000 giờ