Máy Chiếu Sony

342
25.560.000 ₫25560000
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3100:1
Bóng đèn 5000 giờ
364
27.300.000 ₫27300000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3100:1
Bóng đèn 5000 giờ
353
30.100.000 ₫30100000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 5000 giờ
64
30.500.000 ₫30500000
XGA (1024 x 768)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
348
31.200.000 ₫31200000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
351
32.500.000 ₫32500000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
343
32.545.455 ₫32545455
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
336
34.000.000 ₫34000000
WUXGA (1920 x 1200)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 3500 giờ
319
41.660.000 ₫41660000
WUXGA (1920 x 1200)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 3500 giờ
305
60.727.273 ₫60727273
XGA (1024 x 768)
4200 ANSI Lumens
Bóng đèn 5000 giờ
295
68.000.000 ₫68000000
WUXGA (1920 x 1200)
4300 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 4000 giờ
290
83.000.000 ₫83000000
XGA (1024 x 768)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 4000 giờ
47
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
4300 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 3500 giờ
48
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 3500 giờ
    Trang1