Máy Chiếu Sony

428
16.900.000 ₫16900000
3800 ANSI Lumens
Tương phản 3300:1
Bóng đèn 10000 giờ
50
16.990.000 ₫16990000
XGA (1024 x 768)
3600 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
46
22.000.000 ₫22000000
XGA (1024 x 768)
3600 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
346
31.727.273 ₫31727273
WXGA (1280 x 800)
3800 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 10000 giờ
351
32.500.000 ₫32500000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
343
32.545.455 ₫32545455
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 5000 giờ
285
130.000.000 ₫130000000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 8000:1
Bóng đèn 20000 giờ
51
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3600 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
    Trang1