Máy Chiếu Sony

58
14.500.000 ₫14500000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
364
27.300.000 ₫27300000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3100:1
Bóng đèn 5000 giờ
353
30.100.000 ₫30100000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 5000 giờ
348
31.200.000 ₫31200000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
326
37.500.000 ₫37500000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
5100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
56
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
    Trang1