Máy Chiếu Optoma

523
7.400.000 ₫7400000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 7000 giờ
520
7.800.000 ₫7800000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
521
7.800.000 ₫7800000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 6500 giờ
518
7.900.000 ₫7900000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6500 giờ
519
7.900.000 ₫7900000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 6000 giờ
512
8.500.000 ₫8500000
SVGA (800 x 600)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 10000 giờ
502
8.900.000 ₫8900000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 8500 giờ
500
8.909.000 ₫8909000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
495
9.000.000 ₫9000000
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
492
9.500.000 ₫9500000
100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 20000 giờ
488
9.800.000 ₫9800000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 10000 giờ
487
9.900.000 ₫9900000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 8500 giờ
479
10.818.000 ₫10818000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
451
14.300.000 ₫14300000
WXGA (1280 x 800)
700 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 20000 giờ
425
15.454.545 ₫15454545
WXGA (1280 x 800)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6000 giờ
438
15.600.000 ₫15600000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 18000:1
Bóng đèn 10000 giờ
406
20.300.000 ₫20300000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
UXGA (1600 x 1200)
3400 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6500 giờ
403
21.000.000 ₫21000000
Full HD (1920 x 1080)
2000 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 6000 giờ
397
22.000.000 ₫22000000
Full HD (1920 x 1080)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 25000:1
Bóng đèn 6500 giờ
398
22.000.000 ₫22000000
Full HD (1920 x 1080)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 7000 giờ