Máy Chiếu LG

164
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
270 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 30000 giờ
182
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
2800 ANSI Lumens
Tương phản 2100:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1