Máy Chiếu Epson

184
Liên Hệ0
Full HD (1920 x 1080)
4K (4096 x 2160)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 1000000:1
Bóng đèn 5000 giờ
185
Liên Hệ0
HD (1280 x 720)
Full HD (1920 x 1080)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 70000:1
Bóng đèn 5000 giờ
186
Liên Hệ0
Full HD (1920 x 1080)
4K (4096 x 2160)
1500 ANSI Lumens
187
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
8300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
188
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
189
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
190
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
10000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 3500 giờ
192
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
194
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
195
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
196
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3600 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
197
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
198
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
199
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
200
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
201
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
202
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
203
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
204
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
8000 ANSI Lumens
Bóng đèn 4000 giờ
205
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ