Máy Chiếu Epson

458
15.200.000 ₫15200000
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
436
15.800.000 ₫15800000
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6000 giờ
45
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
80
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
81
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
87
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
88
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
89
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
181
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
195
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
228
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 7000 giờ
    Trang1