Máy Chiếu Epson

413
19.400.000 ₫19400000
XGA (1024 x 768)
2600 ANSI Lumens
Tương phản 2000:1
Bóng đèn 4000 giờ
405
20.500.000 ₫20500000
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 1024:1
Bóng đèn 4000 giờ
311
49.778.000 ₫49778000
XGA (1024 x 768)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
308
55.000.000 ₫55000000
Full HD (1920 x 1080)
2400 ANSI Lumens
Tương phản 600000:1
Bóng đèn 5000 giờ
307
59.000.000 ₫59000000
Full HD (1920 x 1080)
2400 ANSI Lumens
Tương phản 200000:1
Bóng đèn 5000 giờ
306
60.000.000 ₫60000000
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
303
63.999.000 ₫63999000
XGA (1024 x 768)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
291
78.091.000 ₫78091000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
289
95.000.000 ₫95000000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
286
103.000.000 ₫103000000
WUXGA (1920 x 1200)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
86
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
96
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
97
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 5000 giờ
183
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Bóng đèn 4000 giờ
184
Liên Hệ0
Full HD (1920 x 1080)
4K (4096 x 2160)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 1000000:1
Bóng đèn 5000 giờ
185
Liên Hệ0
HD (1280 x 720)
Full HD (1920 x 1080)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 70000:1
Bóng đèn 5000 giờ
187
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
8300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
188
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
189
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
190
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
10000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 3500 giờ
    Trang12