Máy Chiếu Epson

306
60.000.000 ₫60000000
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
303
63.999.000 ₫63999000
XGA (1024 x 768)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
291
78.091.000 ₫78091000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
289
95.000.000 ₫95000000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
286
103.000.000 ₫103000000
WUXGA (1920 x 1200)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
278
172.728.000 ₫172728000
XGA (1024 x 768)
8000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 2500 giờ
190
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
10000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 3500 giờ
209
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
210
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
211
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1