Máy Chiếu Epson

311
49.778.000 ₫49778000
XGA (1024 x 768)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
86
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
87
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
88
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
89
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
96
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
97
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 5000 giờ
227
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1