Máy Chiếu Epson

193
9.850.000 ₫9850000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
308
55.000.000 ₫55000000
Full HD (1920 x 1080)
2400 ANSI Lumens
Tương phản 600000:1
Bóng đèn 5000 giờ
307
59.000.000 ₫59000000
Full HD (1920 x 1080)
2400 ANSI Lumens
Tương phản 200000:1
Bóng đèn 5000 giờ
84
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3400 ANSI Lumens
Tương phản 16000:1
Bóng đèn 10000 giờ
85
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 16000:1
Bóng đèn 10000 giờ
184
Liên Hệ0
Full HD (1920 x 1080)
4K (4096 x 2160)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 1000000:1
Bóng đèn 5000 giờ
185
Liên Hệ0
HD (1280 x 720)
Full HD (1920 x 1080)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 70000:1
Bóng đèn 5000 giờ
202
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
203
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
205
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
206
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
7500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
207
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
208
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1