Máy Chiếu Epson

278
172.728.000 ₫172728000
XGA (1024 x 768)
8000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 2500 giờ
183
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Bóng đèn 4000 giờ
187
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
8300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
188
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
189
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
190
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
10000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 3500 giờ
203
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
204
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
8000 ANSI Lumens
Bóng đèn 4000 giờ
206
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
7500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
207
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
208
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
211
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1