Máy Chiếu Epson

220
25.500.000 ₫25500000
XGA (1024 x 768)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
218
35.000.000 ₫35000000
WXGA (1280 x 800)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
215
38.000.000 ₫38000000
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
303
63.999.000 ₫63999000
XGA (1024 x 768)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
205
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
209
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
210
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
214
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
    Trang1