Máy Chiếu Epson

222
17.500.000 ₫17500000
XGA (1024 x 768)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
405
20.500.000 ₫20500000
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 1024:1
Bóng đèn 4000 giờ
273
23.900.000 ₫23900000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
306
60.000.000 ₫60000000
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
291
78.091.000 ₫78091000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
286
103.000.000 ₫103000000
WUXGA (1920 x 1200)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
217
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
227
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
    Trang1