Máy Chiếu Epson

199
8.000.000 ₫8000000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
193
9.450.000 ₫9450000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
45
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
80
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
81
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
84
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3400 ANSI Lumens
Tương phản 16000:1
Bóng đèn 10000 giờ
85
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 16000:1
Bóng đèn 10000 giờ
86
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
96
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
97
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 5000 giờ
181
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
192
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
194
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
197
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
200
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
202
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
228
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 7000 giờ
    Trang1