Máy Chiếu Epson

458
15.200.000 ₫15200000
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
436
15.800.000 ₫15800000
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6000 giờ
273
23.900.000 ₫23900000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
219
28.700.000 ₫28700000
WXGA (1280 x 800)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
218
35.000.000 ₫35000000
WXGA (1280 x 800)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
291
78.091.000 ₫78091000
WXGA (1280 x 800)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
45
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
80
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
82
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
2700 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
84
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3400 ANSI Lumens
Tương phản 16000:1
Bóng đèn 10000 giờ
86
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
87
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
88
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
96
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 4000 giờ
97
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 5000 giờ
181
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
187
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
8300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
188
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
11000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 4000 giờ
194
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
195
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 6000 giờ
    Trang12