Máy Chiếu Epson

196
18.500.000 ₫18500000
WUXGA (1920 x 1200)
3600 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
216
29.000.000 ₫29000000
WUXGA (1920 x 1200)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
215
38.000.000 ₫38000000
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
289
95.000.000 ₫95000000
WUXGA (1920 x 1200)
4000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
286
103.000.000 ₫103000000
WUXGA (1920 x 1200)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 5000 giờ
197
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
198
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
203
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
205
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
209
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
210
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
214
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
217
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
    Trang1