Máy Chiếu Eiki

298
65.890.000 ₫65890000
42 ANSI Lumens
Tương phản 500:1
Bóng đèn 3000 giờ
    Trang1