Máy Chiếu BenQ

525
7.300.000 ₫7300000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
506
8.800.000 ₫8800000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
880
Liên Hệ0
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1 Bóng đèn 10000 giờ
    Trang1