Máy Chiếu BenQ

525
7.500.000 ₫7500000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
880
8.990.000 ₫8990000
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1 Bóng đèn 10000 giờ
985
9.200.000 ₫9200000
899
10.900.000 ₫10900000
984
11.500.000 ₫11500000
896
21.000.000 ₫21000000
987
45.000.000 ₫45000000
881
Liên Hệ0
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1 Bóng đèn 10000 giờ
898
Liên Hệ0
    Trang1